RESESCHEMA

27-29 sept, Göteborgskyrkan, Fristaden Uddevalla och Dyrön (C.Recinos)

4-7 oktober, SERBIEN ledarseminarie (M. Ringbäck med team) 

19-21 oktober, ITALIEN, Milano, Word of Life ( C Recinos) 

23 Okt - 4 nov  SYDASIEN DUBBELKAMPANJ, (C. Recinos med team) 

9 nov Stipendieutdelning evangelistfonden, Uppsala

10 November, Fristaden Falun (C. Recinos)
15-17 November, Bethelförsamlingen i Gagnes ungdomshelg (M.Ringbäck)

16-17 November, Centrumkyrkan Staffanstorp 20 -års jubileum (C.Recinos)

23-24 November, Bottnaryd Pingst (C. Recinos)

30 nov - 1 december Centrumkyrkan, Stockholm ( C.Recinos)

7 dec, Kronokyrkan Trollhättan( M.Ringbäck)

15 dec, Sösdala  (C. Recinos)